TitelLink
2-trinsallokering
Activity Based Costing
Afstemning af debitorer
Aktiver og forpligtelser
Aktivitetsbudget – handel
Aktivitetsbudget – produktion
Aktivitetsbudget – service
Analyse – kreditvurdering 1
Analyse – kreditvurdering 2
Anlægsaktiver – fast ejendom
Anlægsaktiver – generelt
Anlægsaktiver – nedskrivning
Anlægsaktiver – teknisk anlæg og maskiner
Anlægsaktiver – udviklingsprojekt
Artikel om bl.a. Brexit, moms og told
Bankafstemning
Beslutningsteori og cost-benefit analyse
Budgetforudsætninger
Budgetkontrol
Budgetkontrol – Handel
Budgetkontrol – Produktion
Budgetsimulering
Case – Bogføring og regnskab
Case – Momsmæssige frustrationer
Case, væsentlighed
CVP-analyse
Data – Opstilling af regnskab
Debitorafstemning
Delvis moms
Delvis moms og lønsumsafgift
Efterposteringer – ultimoposteringer
Egenkapital
Eksempel delvis moms og lønsumsafgiftspligtig virksomhed
Eksternt regnskab
Feriepengeforpligtelser
Film om bl.a. bogføring
Film om bl.a. budgettering
Finansiering
Finansieringsomkostninger
Forbrugsafvigelser – supplerende afsnit
Fri bil
Generelle spørgsmål
Hensatte forpligtelser, gældsforpligtelser og eventualforpligtelser
Indtægter og IGA
Indtægter og omkostninger
Interessenter
Investering
KAO – Kapitalafkastgrundlag
Kontantrabatter
Kontering af lønsedler
Kontoplan
Kontoplan til lønkontering
Korrektion til figur 4.4 – side 154 i bogen
Kreditvurdering
Læsning af regnskab
Langfristet gældsforpligtelse
Likviditetsbudget 1
Likviditetsbudget 2
Lønsedler
Momsafstemning
Momsberegning
Momsblanket
Momsblanket – handel med udlandet
Momsmæssige frustrationer – opgaveark
Momsmæssige frustrationer – til underviseren
Momsskabelon
Økonomistyring – direkte og indirekte omkostninger
Opgørelse af skattepligtigt resultat
Opstilling af regnskab
Overenskomster
Pengestrømsanalyse
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelse – intro
Periodiseringer
Personlig beskatning 1
Personlig beskatning 2
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – figurer
PowerPoint – tabeller
PowerPoint – tabeller
PSL – Skattepligtig indkomst og skatteberegning
Rejseafregning
Rentekorr. og medarbejdende ægtefælle
Renteloven
Resultat og likviditet
Resultatopgørelsen – indtægter
Revisionsmål og revisionshandlinger
Revisorloven, generelt
Revisorloven, uafhængighed
Revisors erklæringer
Selvvalgt virksomhed
Septemberforliget
Single-rate og dual-rate
Skabelon til opgørelse af moms og lønsumsafgift i blandede virksomheder
Skattepligtig indkomst – bilag
Skattemæssige afskrivninger
Skattepligtig indkomst
Skattepligtig indkomst – småopgaver
Tilgodehavende fra kunder – debitorer
Tilgodehavender – generelt
Totalbudget
Totalbudgettet 1
Totalbudgettet 2
Værdipapirer
Varebeholdninger – generelt
Varebeholdninger i en produktionsvirksomhed
Varebeholdninger – vareflow i produktionsvirksomhed
VSO – Årrække
VSO – Blandet benyttet bil
VSO-KAO-PSL – Skatteberegning
VSO – Repetition
VSO – Underskud